Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „MIŁOŚĆ KRZYŻA„

Daj się odnaleźć Jezusowi

08.03.2018 Ps 37

"Los złych i dobrych"

Ps 37

1 Dawidowy. 

Alef


Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców 
ani nie zazdrość niesprawiedliwym, 
2 bo znikną tak prędko jak trawa 
i zwiędną jak świeża zieleń. 

Bet


Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, 
mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność. 
4 Raduj się w Panu, 
a On spełni pragnienia twego serca. 

Gimel


5 Powierz Panu swoją drogę 
i zaufaj Mu: On sam będzie działał 
6 i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, 
a słuszność twoja - jak południe. 

Dalet


Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj! 
Nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze, 
na człowieka, co obmyśla zasadzki. 

He


Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość; 
nie oburzaj się: to wiedzie tylko ku złemu. 
Złoczyńcy bowiem wyginą, 
a ufający Panu 
posiądą ziemię. 

Waw


10 Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy: 
spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie. 
11 Natomiast pokorni posiądą ziemię 
i będą się rozkoszować wielkim pokojem. 

Zain


12 Przeciw sprawiedliwemu zło knuje występny 
i zgrzyta na niego zębami. 
13 Pan śmieje się z niego, 
bo widzi, że jego dzień nadchodzi. 

Chet


14 Występni dobywają miecza, 
łuk swój napinają, 
by powalić biedaka i nieszczęśliwego, 
by zabić tych, których droga jest prosta. 
15 Ich miecz przeszyje własne ich serca, 
a ich łuki zostaną złamane. 

Tet


16 Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy, 
niż wielkie bogactwo występnych, 
17 bo ramiona występnych będą połamane, 
a sprawiedliwych Pan podtrzymuje. 

Jod


18 Pan zna dni nienagannych, 
a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki; 
19 w czasie klęski nie zaznają wstydu, 
a we dni głodu będą syci. 

Kaf


20 Występni natomiast poginą; 
wrogowie Pana 
jak krasa łąk zwiędną, 
jak dym się rozwieją. 

Lamed


21 Występny pożycza, ale nie zwraca, 
a sprawiedliwy lituje się i obdarza. 
22 Błogosławieni przez Pana posiądą ziemię, 
przeklęci przez Niego będą wyniszczeni. 

Mem


23 Pan umacnia kroki człowieka 
i w jego drodze ma upodobanie. 
24 A choćby upadł, to nie będzie leżał, 
bo rękę jego Pan podtrzymuje. 

Nun


25 Byłem dzieckiem i jestem już starcem, 
a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu 
ani potomstwa jego, by o chleb żebrało. 
26 Lituje się on w każdym czasie i pożycza; 
potomstwo jego stanie się błogosławieństwem. 

Samek


27 Odstąp od złego, czyń dobro, 
abyś mógł mieszkać na wieki, 
28 bo Pan miłuje sprawiedliwość 
i nie opuszcza swych świętych; 

Ain


nikczemni wyginą, 
a potomstwo występnych będzie wytępione. 
29 Sprawiedliwi posiądą ziemię 
i będą mieszkać na niej na zawsze. 

Pe


30 Usta sprawiedliwego głoszą mądrość 
i język jego mówi to, co słuszne. 
31 Prawo jego Boga jest w jego sercu, 
a jego kroki się nie zachwieją. 

Sade


32 Występny czatuje na sprawiedliwego 
i usiłuje go zabić, 
33 lecz Pan nie zostawia go w jego ręku 
i nie pozwala skazać, gdy stanie przed sądem. 

Kof


34 Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi, 
a On cię wyniesie, abyś posiadł ziemię; 
zobaczysz zagładę występnych. 

Resz


35 Widziałem, jak występny się pysznił 
i rozpierał się jak cedr zielony. 
36 Przeszedłem obok, a już go nie było; 
szukałem go, lecz nie można było go znaleźć. 

Szin


37 Strzeż uczciwości, przypatruj się prawości, 
bo w końcu osiągnie [ten] człowiek pomyślność. 
38 Wszyscy zaś grzesznicy będą wyniszczeni, 
potomstwo występnych wyginie. 

Taw


39 Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana; 
On ich ucieczką w czasie utrapienia. 
40 Pan ich wspomaga, wyzwala; 
wyzwala ich od występnych i zachowuje, 
do Niego bowiem się uciekają.